Liên hệ: Cafe Capuchino hạt dẻ

Sự kết hợp của espresso, sữa nóng và hạt dẻ