Liên hệ: Cafe Zero One 2

sự kết hợp tinh tế giữ cà phê Robusta và Arabica theo tỷ lệ nhà zero one phối trộn