Liên hệ: Cold brew cam sả

chua nhẹ của cam vàng, thơm nồng của xả, hậu vị ngọt ngào, tươi mát nơi cuống họng