Liên hệ: Cold brew sữa tươi

chua nhẹ của Arabica, béo thanh của sữa tươi, hậu vị nhẹ nhàng, tinh tế