Liên hệ: Soda Kiwi

Soda kết hợp với kiwi chua ngọt, ngon tuyệt vời