Liên hệ: Sữa tươi trân châu đường đen

Sữa tươi nguyên chất thơm béo kết hợp với trân châu đường đen