Black coffee

Cafe Typica

cà phê đá làm từ hạt cà phê typica

18,000 ₫

Cafe Zero One 3

cà phê đá làm từ hạt cà phê Arabica

18,000 ₫

Cafe Zero One 2

sự kết hợp tinh tế giữ cà phê Robusta và Arabica theo tỷ lệ nhà zero one phối trộn

15,000 ₫

Cafe Zero One 1

sự kết hợp tinh tế giữ cà phê Robusta và Arabica theo tỷ lệ nhà zero one phối trộn

10,000 ₫