White Coffee

Cafe sữa typica

Sự kết hợp 100% typica và sữa đặc béo ngọt tạo nên sự quyến rũ khó cưỡng

22,000 ₫

Cafe sữa Zero One 2

Sự kết hợp của cà phê Zero One 3 và sữa đặc béo ngọt

22,000 ₫

Cafe sữa Zero One 1

Sự kết hợp giữa cà phê Zero One 1 và béo ngọt của sữa đặc

18,000 ₫