Cần Thơ

Lõi vai A

LÕI VAI BÒ ÚC

Bắp bò AUS

BẮP BÒ ÚC

Ba chỉ bào Choice

BA CHỈ BÒ MỸ

Bắp bò lõi rùa

BẮP HOA BÒ MỸ

Nui Pagani số 57

Spirali pagani N57

Mỳ ý Pagani số 3

Spaghetti Pagana N3

Kem sữa Millac (1L)

Whipping Cream Millac 1L